onsdag 6 november 2019

Om släkten Lindmans ursprung


I Släkt och Hävd 2019:3 har jag publicerat en artikel om släkten Lindmans ursprung. Det har funnits en hel del missuppfattningar. I artikeln görs ett försök att gå till botten med dessa. Slutsatsen är att bonden Arvid Bengtsson, boende först i Lindrum och sedan i Knogrem, Ölsremma, är den förste stamfadern. Han var far till frälsebefallningsmannen Björn Arvidsson i Mörkö, Ölsremma, som vars söner var kyrkoherden Arvid Lindman i Mjöbäck och bonden Carl Björnsson i Mörkö, Ölsremma.

Inga kommentarer:

Skicka en kommentar