söndag 15 januari 2017

Gölebosläkten


Boken berättar om härads­domaren Anders Carlsson (1827-1907) och hans hustru Maria Johansdotter (1828-1912) i Gölebo, Våthult, deras förfäder och deras ättlingar.Anders Carlsson var en person med bestämda åsikter. I Våthult innehade han de flesta kommunala uppdragen. Han var nämndeman vid Västbo härads­rätt under ett halvt sekel och landstingsman under 40 år. Boken börjar med en beskrivning av Anders Carlssons, hans familj och hans olika uppdrag och händelser relaterade till dessa. Här finns missväxten i slutet av 1860-talet, frågor om vägar, vägbyggen och bidrag till järnvägsbyggen. Andra frågor som engagerade var renovering av kyrkan, gudstjänsttider och godtemplarnas rätt att utnyttja skolsalen.

 Huvuddelen av boken ägnas sedan åt Anders Carlssons och Maria Johans­dotters förfäder med fokus på 1600-, 1700- och 1800-talen under 10 generationer. Anders Carlsson har 141 kända förfäder och Maria Johansdotter 101 kända förfäder.  Geografiskt kommer förfäderna huvudsakligen från nordvästra Småland och Västbo, Östbo och Mo härader. Bland socknar som förekommer i Västbo finns bland andra Våthult, Kulltorp, Bosebo, Båraryd och Anderstorp, i Östbo Kävsjö och Åker samt i Mo Norra Hestra och Källeryd. Även finns förfäder i angränsande Kinds härad i Västergötland och Nittorps socken.

Förfädernas liv beskrivs i stort och smått. Syftet är att ge en bild som är fylligare än den som kan fås genom kyrkböckernas ganska magra uppgifter. Här förekommer arvs- och ägotvister, bråk med grannar, nyodlings- och förbättringsarbeten, hästbyten, handel med smör, humle och oxar och mycket annat. Även ett tragiskt mordfall i Våthult under 1600-talet, där en av förfäderna förekommer tas upp. En viktig källa har varit Västbos domböcker som genomgåtts för 1600- och 1700-talen samt Östbos domböcker som genomgåtts för 1600-talet. Även Mo härads domböcker för 1700-talet har utnyttjats. Källmaterialets innehåll är fantastiskt och ger i en del fall möjlighet att se personerna och händelserna i deras liv.

Många av förfäderna är skattebönder, d.v.s. självägande bönder, som ofta brukade gårdarna i generationer. Bland dessa innehar en del bondesamhällets förtroendeuppdrag som nämndeman, klockare och kyrkvärd.

Andra förfäder är präster. Både Anders Carlsson och Maria Johansdotter härstammar på olika sätt från de inbördes besläktade prästsläkterna Krook, Virgander och Dracander som under nästan 200 år verkade i Villstads pastorat. Andra prästsläkter som förekommer är Dusaeus och Svalander. Här finns också Växjöbiskopen Jonas Jonae Angermannus som var biskop mellan 1595 och 1630. Genom prästsläkterna finns också en gren som går tillbaka till medeltida frälsesläkter med personer födda på 1200-talet.

En tredje grupp av förfäder är militärer. Här finns hövitsmannen Assar Arvidsson som verkade under i slutet av 1500-talet och början av 1600-talet och som deltog i krig i Livland. En annan färgstark person är regementsskrivaren Sven Joensson som deltog i trettioåriga kriget. Vidare finns löjtnanten Adolf Elming och korpralen Anders Hörnberg som båda deltog i Karl XII’s krig, blev fångna i Poltava och hamnade i mångårig fångenskap i Ryssland. Andra som deltog i Karl XII’s krig var kaptenslöjtnanten Paul Kindberg som deltog i slaget vid Helsingborg 1710 och fänriken Elias Hanning som deltog i det norska fälttåget 1718.

Boken fortsätter sedan med en kortfattad beskrivning av alla ättlingar till Anders Carlsson och Maria Johans­dotter. Över 300 ättlingar uppdelade på sju generationer finns.

Slutligen innehåller boken några fördjupningsavsnitt.

Ett avsnitt beskriver Törestorpssläkten från Kulltorp under 1600-talet. Detta är Anders Carlssons mors, Sara Mattias­dotters, fädernesläkt vars äldste kände stamfar var skattebonden, nämnde- och riksdagsmannen Arvid i Stackebo, Gnosjö, som förmodligen var född runt 1530. Släkten utgrenar sig från dennes son hövitsmannen Assar Arvidsson, Törestorp, Kulltorp, som dog 1626.

Ett annat fördjupningsavsnitt tar upp korpralen Anders Hörnbergs möderne härstamning där bördsrätten till gården Elghult i Källeryd är central.

Ett tredje fördjupningsavsnitt tar upp ekonomiska förhållanden. Här har över 450 bouppteckningar för Västbo härad genomgåtts i syfte att ge en bild av det ekonomiska förhållandet för en genom­snittlig bondefamilj.

Boken är på cirka 270 sidor i A4-format.

Boken, som utgavs 2009, är slutsåld. Ny utgåva kommer så småningom.

2 kommentarer:

  1. Hej Bengt! Jag har en ana född 20 maj 1752, Kerstin Andersdotter i Giölebo. Är hon och hennes anfäder en del av din bok, eller är detta en annan släkt?

    SvaraRadera
  2. Hej
    Jag försöker få tag i din bok men ser att du nämner en ny utgåva. Hoppas och undrar om det planeras?
    Hälsningar Anna

    SvaraRadera